காதல் மழை

rain-happy-couple (2)

புல்வெளி போல் நான் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறேன்…
உன் மனம் என்னும் வானில் இருந்து,
காதல் என்னும் மழை பொழியும் என்று….

காலம் தாழ்த்தினாலும் பரவாயில்லை
தூரல் மழையாவது பொழிய வேண்டுகிறேன்

புயல் காற்றோடு அடை மழை தேவை இல்லை
தென்றல் காற்றோடு சிறு தூரல்கள் போதும்

என் மனதில் மகிழ்ச்சி என்னும் பூ பூக்க…….. 🙂 🙂

A Script Form Memories

cool-pictures-000016-sad-boy

The Clock  Is Running Swift

But Sometimes It Crept

Yet It’s Only You, All I Trust

For Me You Are God’ Gift

It’s My Heart, The Place You Were Kept

My World Is Full Of Your Memories From Where I Cannot Drift

You Come In My Dream Even When I Slept

Thinking Of You Lots Of Days I Wept

Because, From Your Life I Was Swept

Now, You Are Belonging Only To My Past

No One In The World Is Perfect, But I Don’t Know The Reason Why You Reject

Whatever I Have To Move On To The Next

And Now For You I M Writing This Script

-AARON DIVI

MY LOVE FOR U <3 <3

Image

U Came Through My Eyes

Entered Into My Heart

And Now..

U R Living There…

I Think It Is The Place Deserved Only For U…

I Can Hear Your Voice, Even In Silence…

I Can See You, Even In Darkness….

I Can Feel U,Even When I M Alone…

U R Always Around Me…

My World Is  You You You And Its Completely Youuuuuu……

I Can Feel Ur Presence Everywhere….

I Really Have No Idea What I M Without U..

I M Not Me..

Its Completely You………

And Its All My Love For U ❤ ❤ ❤

-AARON DIVI