இயற்கையும் செயற்கையும்

பூமியை அன்று அல‌ங்கரித்தன,
மணம் வீசும் பூக்கள்…
இன்றும் அல‌ங்கரிக்கின்றன,
ஆனால் காகிதப்பூக்கள்…
ஏமாந்தன வண்டின‌ங்கள்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s