கவிதை

Image

தேடித் தேடி வார்த்தைகள் சேகரித்தேன்,
ஒரு கவிதை எழுதுவதற்கு…
வார்த்தைகளே இல்லாமல் உன் கண்கள் பேசின,
ஓராயிரம் காதல் கவிதைகள்…

Advertisements

One thought on “கவிதை

  1. Pingback: கவிதை | aravindan1992

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s