காதல் ரோஜா

Image

கடவுளால் எனக்காக படைக்கப் பட்ட ரோஜா மலரே…
உன் கோபம் என்னும் முட்களால் என்னை காயப்டுத்தினாலும்…
உன் காதல் என்னும் வாசத்தினால் என்னை உன் வசப்படுத்துகிறாய்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s