பணம்

Image

பணம்

இதனால்
தவறுகள் மன்னிக்கப்படுகின்றன..
தண்டனைகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன..
பொய்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன..
உண்மைக் காதல்கள் கூட தோற்கடிக்கப்படுகின்றன..

“பணம்”,வெறும் மூன்றெழுத்து..
ஆனால் இதனால் மாறுகிறது மனிதனின் தலையெழுத்து.,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s