ஒரு சில…

Image

வார்த்தைகளால் சாதிக்க முடியாத சிலவற்றை மெளனத்தால்

சாதிக்கலாம்….

சேர்ந்திருந்து புரிய வைக்கமுடியாத சிலவற்றை பிரிந்திருந்து

புரியவைக்கலாம்….

தண்டனைகளால் திருத்தப்படாத சிலவற்றை மன்னிப்பால்

திருத்தலாம்….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s