நிலவு

Image

மொட்டை மாடியில்,
கொட்டும் பனியில்,
இமை கொட்டாமல் காத்திருந்தேன்;
உன் முக தரிசனம் கிடைக்கும் என்று,
இறுதி வரை நீ கரிசனம் காட்டவில்லை அன்று..
முட்டாள் ஆகிவிட்டேன்,

அன்று அம்மாவாசை என்று தெரியாமல்,
அழகு நிலாவே………

3 thoughts on “நிலவு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s