ஹைக்கூ

Facebook-Cover-cute-cat-kitten-sleeping

கண்களை மூடி இதயத்திற்கு ஓய்வு தருவது தூக்கம்,

இதயத்தை துடிக்கவைத்து கண்களில் கண்ணீர் தருவது துக்கம்.