பெண்ணின் நிலை ….

எப்படியும் அடுத்த வீட்டிற்கு போகபோகிறவள் தானே ……
எப்படியும் அடுத்த வீட்டிலிருந்து வந்தவள் தானே…..
பெண்ணின் நிலை என்றும் நிலையில்லாமல் தான் இருக்கிறது …
பெண்ணாக பிறந்தது தான் நீ  செய்த  பிழையா ????

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s