நிர்பந்தம்

முடிந்தாலும் தாண்டிச் செல்ல விடுவதாய் இல்லை
வலிகளோடு வாழ வேண்டுமாம் வரைமுறைக்குள்

Advertisements

Fact#7

Its must to stay away from the music that gently melts away you

When you mustered up yourself to be stronger

அரிய பரிசுகள்

வார்த்தைகள் விவரிக்க முடியாத வலி
கண்ணீரால் கரைந்திடாத சோகம்
யுகங்களானாலும் கடந்திட முடியாத தூரம்
வடுக்கள் மாறாத காயம்
அரிய பரிசுகள் தான் உன் காதல் கொடுத்தவை

Fact#6

People say “One day Life will change like what you want ”

The real fact is “One day we will get completely used to our life,that fine day we assume that life is like what we want and we forget what we really wanted”

நெருடல்

falling-sand-fingers-palm-74130561

என்றோ தூக்கி எறிந்து விட்டாலும்
இன்றும் நெருடுகின்றன விரல்களிடையே சிறு துகள்கள்